کتاب خوانه

/کتاب خوانه

کتاب نفحات نفت

۱۳۹۸-۷-۱۴ ۰۷:۲۸:۰۰ +۰۰:۰۰

کتاب نفحات نفت نوشته رضا امیرخانی – نشر افق نفحات نفت نگاه اقتصادی امیرخانی است به نوع مدیریت موجود در کشور که آن را مدیریت سه لتی یا مدیریت نفتی می نامد. در این نوشتار

کتاب نفحات نفت۱۳۹۸-۷-۱۴ ۰۷:۲۸:۰۰ +۰۰:۰۰

کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟

۱۳۹۸-۷-۱۴ ۰۷:۲۹:۰۱ +۰۰:۰۰

تغییر و تحول موضوع اصلی کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟ است و اینکه آدم ها چقدر در برابر تغییر از خود مقاومت نشان می دهند. زمانی که کتاب را می خواندم

کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟۱۳۹۸-۷-۱۴ ۰۷:۲۹:۰۱ +۰۰:۰۰

کتاب چکش بصری

۱۳۹۸-۷-۱۴ ۰۷:۲۹:۴۲ +۰۰:۰۰

کتاب چکش بصری بیش از هر چیز حوزه ناخودآگاه مخاطبان و مشتریان را مورد توجه قرار می دهد. واژه های کلیدی این کتاب چکش بصری و میخ کلامی هستند که قرار است به کسانی که

کتاب چکش بصری۱۳۹۸-۷-۱۴ ۰۷:۲۹:۴۲ +۰۰:۰۰