کتاب نفحات نفت

//کتاب نفحات نفت

کتاب نفحات نفت

کتاب نفحات نفت نوشته رضا امیرخانی – نشر افق

نفحات نفت نگاه اقتصادی امیرخانی است به نوع مدیریت موجود در کشور که آن را مدیریت سه لتی یا مدیریت نفتی می نامد. در این نوشتار تاکید او بر این است که اگر اقتصاد ما همچنان به دست دولت و مدیران دولتی اداره شود و دولت و سیستم زیر مجموعه اش همچون گذشته قسمت اعظم و بزرگ اقتصاد کشور را در دست داشته باشند و بخش خصوصی به سان قبل منزوی باشد و نتواند اثرگذاری شایسته ای در نظام اقتصادی ایفا کند، مطمئنا دچار مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی خواهیم بود.

دغدغه نویسنده این است که مجموعه اقتصادی کشور به سمت خصوصی سازی واقعی حرکت کند و در حالی که مسیر خصوصی سازی طی می شود نوعی بومی سازی در نظام اقتصادی خصوصی شکل گیرد تا نه وابسته به سیستم های غربی باشیم و نه دچار افسارگسیختگی های مدیران دولتی در مدیریت کلان و خرد.

این کتاب از آحاد جامعه و یا افرادی که در بخش های خصوصی هستند و یا جویای کار هستند می خواهد بدون توجه به شرایط مدیریت نفتی بیش از آن که به دنبال کار دولتی باشند به توسعه بدنه بخش خصوصی اقدام کنند و همچنین هشدار و زنگ خطری برای سیاست گذاران و مجریان قانون در کشور به صدا در می آورد به نوعی که از نگاه یک نویسنده و نه یک اقتصاددان به بررسی معضلات اقتصادهای دولتی بزرگ می پردازد و از آن ها برای حمایت بیشتر از بخش خصوصی دعوت به عمل می آورد.

۱۳۹۸-۷-۱۴ ۰۷:۲۸:۰۰ +۰۰:۰۰

Leave A Comment