استراتژی به زبان ساده

///استراتژی به زبان ساده

استراتژی به زبان ساده

استراتژی به زبان ساده تعریفی آسان از کلام و کاربرد استراتژی در زندگی روزمره ماست.

استراتژی آنگونه که اسمش نشان می دهد هراس انگیز و بدفهم نیست، کافیست کسی معنی و مفهوم درست آن را درک کند تا ببیند ساده تر از آن چیزی که فکرش را بکند در زندگی هایمان جریان دارد و نیازی به ترس و واهمه از این وجود ندارد که اگر به دنبال فهمیدن استراتژی برویم زمان عدیده ای باید بگذرد تا آن را بفهمیم چه برسد به آنکه بخواهیم استراتژی ای را ایجاد و آن را اجرا کنیم.

اگر بخواهم در یک جمله استراتژی را بیان کنم باید بگویم:

« استراتژی یعنی سبک تصمیم گیری و سبک رفتاری ما در بلند مدت »

شاید ساده ترین بیانی که برای استراتژی بتوان به کار برد همین باشد.

اگر به خوبی این تعریف را درک کنیم می بینیم که استراتژی به همین سادگی در زندگی همه ما جریان دارد، فقط ما به دلیل آنکه تفسیر درستی از آن نداشته ایم از شناخت و تحلیل خودمان و استراتژی جاری در زندگی مان عاجز بوده ایم.

تعیین استراتژی یعنی همان زمان هایی که من تصمیم می گیرم در زندگی ام دروغ نگویم، دزدی نکنم، به اندازه ای معین برای کمک به دیگران هزینه کنم یا زمانی که تصمیم می گیرم یک زندگی کارمندی داشته باشم یا برعکس انتخاب می کنم که یک کارآفرین باشم.

پس مفهوم تعیین و برگزیدن استراتژی چیز عجیب و غریبی نیست هرچند تعیین آن به این آسانی ها هم نیست، بلکه در زندگی و کار و هر موضوع دیگری ابتدا باید به خودشناسی و موضوع شناسی در باب آن مساله ای که می خواهیم برایش استراتژی تعیین کنیم، برسیم.

وقتی که تعیین و تبیین استراتژی را یک فرد به سرانجام رساند نوبت به اجرای آن می رسد که یعنی انجام همان تصمیماتی که اتخاذ کرده ایم به صورت بلند مدت. به طور مثال آنکه فقط تصمیم نگیریم که در طول عمرمان و زندگی مان دروغ نگوییم، دزدی نکنیم و یا کارآفرین باشیم، بلکه شروع به تهیه پیش نیازها و همچنین اجرای آن در بلند مدت نماییم.

نکته: قبل از اجرای استراتژی، هر فرد یا سازمان یا موضوعی نیاز به یک برنامه ریزی استراتژیک برای دستیابی به اهداف و تصمیمات مشخص شده در بخش تعیین دارد که به دلیل آنکه این نوشته جهت آشنایی با استراتژی به زبان ساده و کوتاه بود از توضیح آن خودداری نمودم.

۱۳۹۸-۷-۱۴ ۰۷:۳۴:۳۶ +۰۰:۰۰

Leave A Comment